pátek 27. listopadu 2020

Plynové topení na pb návod

Plynové topení na pb i kartuše návod

Plynové topení na pb vaří - topí

 

Plynové topení levně zakoupíte na 👉👉https://www.plynovy-horak.cz/?29,plynove-topeni-prenosne-2v1👈👈

 

Lze také zapojit i na pb lahev nebo na kartuše plynovéNávod k použití podle § 2161 občanského zákoníku:

Pozor: Dbejte na to, aby plynové topení na kartuše nebylo používáno, jinak než, uvádí tento návod k použití
Děkujeme vám, že jste si koupili produkt – plynové topení na kartuše.
Pokud budete dodržovat pokyny tohoto návodu k požití, zaručujeme vám dlouhodobé a bezpečné používání a fungování produktu – plynového topení na kartuše.
Plynové topení na kartuše je vhodné pro milovníky turistiky v každém kalendářním období, pro rybáře nebo jako alternativní zdroj tepla.

 

topidlo na PB


UPOZORNĚNÍ:


Před použitím plynového topení na kartuše, si pečlivě přečtěte všechny níže uvedené důležité informace.
Plynové topení na kartuše smí používat a pracovat s ním pouze osoby starší 18 let.
Manipulace a práce s plynovým topením na kartuše osobám mladší 18 let se zakazuje.
Návod k použití plynového topení na kartuše:
Před zahájením práce s plynovým topením na kartuše vsuňte prst do kulatého otvoru na víku držáku plynové kartuše a otevřete jej.
Dávejte pozor, aby vypínač byl v poloze AUS (OFF) - zavřeno a ovladač plynové kartuše byl v poloze ÖFFNEN (RELEASE) - otevřeno.
Pro plynové topení na kartuše používejte jen doporučený plyn (BUTAN).
Do držáku vložte uzavřenou plynovou kartuš.
Zatlačte ovladač plynové kartuše do polohy SCHLIESSEN (LOCK) - zamčeno, otočte vypínačem proti směru hodinových ručiček.
V okamžiku, kdy uslyšíte cvaknutí, můžete zapálit kamna a vytáhnout kroužek zapalovače.
Vypínač otočte proti směru hodinových ručiček do polohy MAX a kroužek zapalovače vraťte do původní polohy.
Intenzitu topení můžete snížit, tak že otočíte vypínač ve směru hodinových ručiček až do polohy MIN a zvýšit otočením vypínače až do polohy MAX.
Chcete-li plynové topení na kartuše vypnout, otočte vypínač do polohy AUS (OFF) zavřeno a dodávka plynu bude přerušena.
Po přerušení dodávky plynu vraťte ovladač plynové kartuše do polohy ÖFFNEN (RELEASE) – otevřeno a vyjměte plynovou kartuš z držáku.
Po vyjmutí plynové kartuše zpravidla v trubici zůstane malé množství zbytkového plynu. Proto je nutné vypínač ještě jednou otočit do polohy MAX. Po úniku zbytkového plynu následně vrátit vypínač do polohy AUS (OFF) - zavřeno.
Za případné škody způsobené nesprávným používáním plynového topení na kartuše nenese prodejce zodpovědnost.

 

Plynové topení na PB

 

Důležité:


Plynové topení na kartuše je určeno jako alternativní zdroj tepla.
POZOR!!! Plynové topení na kartuše není určeno ke každodennímu použití v domácnosti.
Vyvarujte se použití plynového topení na kartuše jako prostředku k sušení prádla nebo jiných hořlavých předmětů, může dojít k neštěstí - požáru. V blízkosti plynového topení na kartuš nesmí být žádné hořlavé ani jiné předměty.
V žádném případě nelze používat plynové topení na kartuše jako ohřívač. Vystavujete se nebezpečí vzniku požáru.
V žádném případě se nedotýkejte horkých součástí plynového topení, např. topné destičky, mřížky apod., během činnosti topení nebo krátce po jeho vypnutí. Počkejte, až plynové topení na kartuše úplně zchladne.
Plynové topení na kartuše zásadně není určeno k přípravě pokrmů. Nedodržení tohoto pravidla může vést k neštěstí.
V žádném případě nepoužívejte plynové topení na kartuše ke grilování masa či jiných potravin. Kapající olej či jiné nečistoty mohou způsobit, že topidlo přestane správně fungovat.
Vyvarujte se používat plynové topení na kartuše v nevětraných prostorech. Může dojít k větší kouřivosti než normálně, někteří lidé v takovém případě mohou trpět závratěmi.
Máte-li prázdnou plynovou kartuš, v žádném případě ji nesmíte hodit do otevřeného ohně nebo ji odložit do nádoby na odpadky, která je umístěna v blízkosti ohně, vystavujete se nebezpečí, že kartuš vybuchne. Doporučujeme kartuš proděravět a poté ji zlikvidovat .

Údržba plynového topení na kartuše:


Před započetím údržby plynového topení vyjměte plynovou kartuš.
Počkejte s údržbou, dokud topení plně nevychladne.
Udržujte plynové topení suché a čisté. Ujistěte se, že plynové topení nevykazuje zjevné stopy plísně či rzi.
Po plném zchladnutí uložte plynové topení zpět do krabice a uložte jej na suchém místě.
Plynové topení na kartuše skladujte vždy oddělené od zásob plynových kartuší.
Za nesprávnou údržbu nese plnou zodpovědnost kupující a nelze po nás požadovat jakékoliv náhrady v případě poškození plynového topení, pokud je s plynovým topením nakládáno v rozporu jak s návodem tak návodem k údržbě.
Upozorňujeme, že plynové topení na kartuše není hračka.
Proto je nutno sledovat během činnosti topení přítomnost dětí, osob s omezenými fyzickými resp. mentálními schopnostmi a domácích zvířat. Nebezpečí úrazu.
Upozorňujeme, že k zastavení procesu hoření dojde během 2 sekund. Proto podržte vypínač ne více než tři sekundy. Delší přidržení vypínače může vést k úniku plynu, což může vést k vyšlehnutí plamene z topení.
Pokud je držák plynové kartuše vystaven přímému slunečnímu svitu nebo vysokým teplotám, může dojít v kartuši k nadměrnému zvýšení tlaku. Díky vestavěné pojistce plynové topení přestane fungovat. V takovém případě je nezbytně nutné plynovou kartuš ochladit a následně bude plynové topení opět provozu schopné.
Zásadně nepoužívejte nestandardní plynové kartuše, mohou být příliš dlouhé, plyn může být podřadné kvality, může mít příliš vysoký tlak a pro naše plynové topení může být nepoužitelný.
Dbejte na své zdraví a buďte opatrní při manipulaci s horkými částmi, a to nejen v průběhu užívání, ale i přímo po skončení používání plynového topení.

Pozor! Reklamace plynového topení na kartuše nebude uznána v těchto případech:
Pokud bude plynové topení poškozeno nebo zničena neodbornou manipulací.
Dbejte na to, nepoužívat nestandardní plynové kartuše, které mohou topení poškodit.
V takovém případě bude reklamace zamítnuta.
Jakákoliv manipulace nebo práce v rozporu s tímto návodem se zakazuje a reklamace nebude uznána.

 

Nabídku topení levně najdete :

 

Plynové topení přenosné 2v1 akce

Plynové topení + 4 kartuše akce

Akce plynové topení na PB + hořák + kartuše zdarma

Plynové topení přenosné na kartuše

Plynové topení na kartuše + 4 kartuše

Akce plynové topení na kartuše + 12 kartuší

Bogspot: topení plynové

Plynové hořáky nabídka

Plynové hořáky na kartuše výběr.  Plynové hořáky najdete velký výběr na https://www.plynovy-horak.cz/